nieuws

07 okt 2011, 08:08

Top-instituut in Groningen verouderingsprocessen trekt internationale onderzoekers

Een nieuw top-instituut in Groningen dat zich bezig houdt met onderzoek naar naar verouderingsprocessen trekt een jaar voor haar officiële opening, nu al aandacht vanuit de hele wereld. Het is een binnen Nederland uniek instituut dat luistert naar de naam ERIBA (European Institute on the Biology of Ageing) en dat in Groningen komt omdat Noord-Nederland zich in Nederland heeft gespecialiseerd op het gebied van Healthy Ageing.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de bouw en inrichting van het instituut en het aantrekken en faciliteren van onderzoekers, is een bedrag van 49 miljoen euro gemoeid. De gekozen opzet en de hoogte van de investering maken ERIBA uniek, niet alleen voor Groningen maar voor heel Nederland. ERIBA zal aansluiting zoeken bij het selecte gezelschap onderzoeksinstituten in de wereld dat zich met verouderingsonderzoek bezig houdt.


Ruim 170 kandidaten van meer dan vijftien nationaliteiten uit Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten hebben zich in de afgelopen maanden aangemeld voor een positie als principal investigator of postdoc. Naast de al eerder benoemde wetenschappelijk directeur Peter Lansdorp uit Vancouver en de bestaande Groningse onderzoeksgroepen van stamcelbioloog Gerald de Haan, medisch genetica Ellen Nollen en biologe Liesbeth Veenhoff, zijn Floris Foijer uit Cambridge en Michael Chang uit New York aangetrokken.

Foijer en Chang gaan onderzoek doen naar respectievelijk veroudering van de huid en naar gistmodellen. Het onderzoek van Chang sluit aan bij het onderzoek naar veroudering en energiestofwisseling in gistcellen van het centrum voor systeembiologie dat ook deel uitmaakt van ERIBA.
In totaal zijn nu zes onderzoeksgroepen aangesteld in ERIBA en zijn gesprekken met andere internationale topwetenschappers gaande.

In ERIBA is plaats voor zo’n tien topwetenschappers met hun onderzoeksgroepen; in totaal zullen straks 150 onderzoekers werkzaam zijn in het instituut. Het gebouw zal gefaseerd in gebruik worden genomen, te beginnen in het voorjaar 2012 wanneer de oplevering van de eerste drie verdiepingen is gepland. De overige verdiepingen volgen een jaar later.
 

 Meer over Healthy Ageing inGroningen:

www.hannn.eu