nieuws

20 mrt 2012, 21:09

Top-ambtenaren benoemd in Groningen tot concerndirecteuren: Lenie Kootstra en Bert Popken

Burgemeester en wethouders van Groningen hebben Lenie Kootstra en Bert Popken benoemd als concerndirecteuren in het Groningen Managementteam (GMT). Daarmee is het GMT op volle sterkte. De andere concerndirecteuren, die sinds november 2011 in het team van gemeentesecretaris Maarten Ruys zitten, zijn Peter Teesink en Klaas van der Wal. Jaap Diepeveen vervult op dit moment nog de functie van concerndirecteur op interim basis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Lenie Kootstra (56) is sinds 2008 gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Zuidhorn. Zij studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat zij in het Groningse Zuidhorn ging werken vervulde zij diverse functies bij verschillende ministeries in Den Haag. Van 2000 tot 2008 werkte zij daar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS) in een drietal functies als beleidsdirecteur.


Lenie Kootstra woont in de stad Groningen. “Na jarenlang werken in De Haag wilde ik vier jaar geleden terug naar Groningen – weer Stadjer worden – en ben ik gaan werken bij de gemeente Zuidhorn. Ik geniet van het leven in Groningen en zal mijn werkervaring bij rijk en gemeente nu graag inzetten voor mijn eigen stad.”
Lenie Kootstra gaat zich als concerndirecteur en GMT-lid richten op de strategische onderwerpen op het gebied van de leefomgeving.

Bert Popken (51) is voor de gemeentelijke organisatie geen onbekende. Sinds 1994 werkt hij bij de gemeente Groningen. In dat jaar begon hij als beleidsmedewerker Economische Zaken bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (RO/EZ). Sinds 2003 is hij directeur projectontwikkeling bij deze dienst. Bert Popken studeerde Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Bert Popken gaat zich als concerndirecteur en GMT-lid richten op de strategische onderwerpen op het ruimtelijk economisch terrein.