nieuws

11 aug 2010, 10:10

Top-10 van gevaarlijke routes in Groningen samengesteld

De A7 (Groningen-Hoogezand) en de N361 (Groningen-Lauwersoog) zijn de meest gevaarlijke wegen van Groningen. Dat blijkt uit een unieke top-10, samengesteld door Regiopolitie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor een veiliger verkeer op de weg controleert Regiopolitie Groningen vrijwel dagelijks op diverse wegen in de provincie Groningen. Op feestjes vaak aanleiding voor de opmerking ‘spekken van de staatskas’. De keuze voor de controleplekken gebeurt echter op basis van uitgebreide analyses. Het zijn de locaties waar in de provincie Groningen de meeste ongelukken gebeuren. Het terugdringen van de snelheid draagt rechtstreeks bij aan het vergroten van de veiligheid.
Analyses
Provincie en politie Groningen hebben de verkeersonveiligheid op de provinciale wegen van de afgelopen jaren geanalyseerd. Op basis van de analyses is een top 10 van routes ontstaan waar relatief vaak ernstige verkeersongevallen plaatsvinden. Deze routes zijn vervolgens nader geanalyseerd en opgedeeld in kleinere stukken weg. Hierdoor ontstaat een beter beeld over het aantal en soort ongevallen op de route. Door deze methode wordt duidelijk op welke deel van de route de meeste ongevallen met letsel of dodelijke afloop plaatsvinden. Aanleiding om juist op deze punten of delen van de weg te controleren op snelheid en andere overtredingen.

Positieve beïnvloeding ongevalcijfers
Provincie en politie Groningen hebben zich tot doel gesteld om het aantal slachtofferongevallen en de ongevallenconcentraties (zgn. black spots) terug te dringen. De keuze van controleplekken op basis van analyses is hierin een eerste stap. Naast snelheid kunnen ook andere oorzaken ten grondslag liggen aan de ongevallen, zoals voorrangskwesties of het negeren van rode verkeerslichten. Het is de bedoeling dat in de toekomst de oorzaken van ongevallen ook nader worden geanalyseerd. Verschillende oorzaken vragen ook om een verschillende aanpak.

Registratie
De resultaten van de controles worden uitgebreid geregistreerd. Er wordt vast gelegd op welke locatie en op welk tijdstip de controle is uitgevoerd, hoeveel passanten er waren, hoeveel overtreders en wat de geregistreerde snelheden waren. Dat maakt het mogelijk om de effectiviteit van de controles inzichtelijk te maken.

________________________________________

1. N361 (Groningen–Lauwersoog);
2. N366 (Veendam-Ter Apel);
3. N46 (Groningen–Eemshaven);
4. N355 (Groningen– Buitenpost/Leeuwarden);
5. N370 (Westelijke en Noordelijke ringweg van Groningen);
6. N33 (Assen-Veendam/Appingedam/Eemshaven);
7. N360 (Groningen-Ten Boer/Delfzijl);
8. N388 (Grijpskerk–Tolbert);
9. N363 (Winsum-Usquert/Spijk).
* De A7 staat op de eerste plaats in de top 10, maar blijft in dit rijtje buiten beschouwing, omdat de controles op de A7 onder verantwoordelijkheid van de KLPD vallen.