nieuws

15 jun 2011, 21:09

Grootschalige proeven met social media in Groningen krijgen Europese steun

Groningen heeft een bedrag van drie ton toegekend gekregen om op grote schaal proeven te nemen met social media. Het geld komt uit Europa en is bestemd voor opmerkelijke initiatieven bij de politie, Hanzehogeschool en gemeente Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen heeft een Europese subsidie van circa € 300.000 toegewezen gekregen voor het project ‘Opening Up’. De Regiopolitie, als sub-partner van de gemeente, ontvangt € 54.000 en de Hanzehogeschool ontvangt € 197.000 subsidie voor het project. In dit Interreg-project willen de drie organisaties, samen met vijf Europese partners, de social media verder inzetten om de dienstverlening te verbeteren. De opgedane kennis en ervaringen gaan de internationale partners met elkaar uitwisselen.

Het project ‘Opening Up’ richt zich op het inzetten en doorontwikkelen van de social media voor de democratie en dienstverlening. Bijvoorbeeld: signalen uit de samenleving oppikken via sociale netwerken als Twitter, Hyves en Facebook, en daarop inspelen. Doelgroepen, zoals jongeren, beter bereiken. De social media inzetten als kanaal waarlangs burgers contact kunnen zoeken met de gemeente. En applicaties ontwikkelen voor smartphones voor extra dienstverlening.

In dit kader gaan de gemeente en de Regiopolitie samenwerken om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Stadjers kunnen dan bijvoorbeeld via een app op hun smartphone rechtstreeks een melding doorgeven aan de politie of de gemeente. Dan kan het gaan om een incident op straat maar ook over zwerfvuil of een kapotte lantaarnpaal. De gemeente en de politie kunnen hierdoor sneller en alerter ingrijpen.

Het project ‘Opening Up’ start in oktober 2011 en duurt drie jaar. In totaal werken acht partners mee, verdeeld over vier Europese landen. Vanuit Groningen zitten de gemeente Groningen met de Regiopolitie als sub-partner en de Hanzehogeschool in het Europese partnership. De andere partners zijn leadpartner Intercommunale Leiedal en Lessius Mechelen (universiteit), beide uit België, Karlstad (Zweden), Kristiansand (Noorwegen) en Porism ltd (Engeland).
Bij de uitvoering van het project ‘Opening Up’ zal de gemeente Groningen vooral aansluiten bij de activiteiten van het gemeentebrede dienstverleningsprogramma Stad & Stadhuis.

Groningen is inmiddels één van de sterkere Europese samenwerkingspartners. Zo participeert de gemeente in Europese projecten als ‘Smart Cities’ (e-overheid), ‘Build with Care’ (duurzaamheid) en ‘Creative City Challenge’ (creatieve economie). Het programma Interreg IV B werkt met 50% co-financiering. Dat houdt in dat lokale en transnationale projecten mede door Europa worden gefinancierd. Doel van deelname aan dergelijke projecten is kennisdeling en het medefinancieren van uitvoering van beleidsinitiatieven en onderzoek.

 

De gemeente Groningen maakt sinds september 2010 deel uit van het platform SPINN: Samenwerkingsplatform Internationalisering Noord-Nederland. Hierin werkt de gemeente Groningen samen met de Kamer van Koophandel, de Noordelijke kennisinstellingen en ROC’s, de steden Leeuwarden, Assen en Emmen, de drie Noordelijke provincies en SNN Nordconnect aan de openstelling van de internationale strategische agenda's. Eén van de projecten daarbinnen is het opzetten van een virtueel kennisplein, onder leiding van de Hanzehogeschool Groningen. In het project ‘Opening Up’ zal een deel van het SPINN-project worden uitgevoerd in Europees verband. Daarmee heeft het ook een spin-off voor heel Noord-Nederland.