nieuws

05 jun 2000, 00:12

Ton voor fanfares en drumbands

Het College van B & W wil bijna honderdduizend gulden aan subsidies en leningen verstrekken aan vijf muziekkorpsen. Het geld is voor de aanschaf van instrumenten en uniformen. In totaal wordt 46.000 gulden aan subsidies verstrekt en 52.000 gulden aan leningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Christelijke Showband Excelsior krijgt het meeste geld, zo’n 47.500 gulden. Daarvan is 24.380 gulden een rentedragende lening die over maximaal tien jaar moet zijn terugbetaald.
De Drumfanfare Avanti krijgt 31.500 gulden, waarvan 21.570 gulden bestaat uit een rentedragende lening. Ook De MacDowell Pipe band, Het Fanfareorkest CWO en De Provinciale Brassband Groningen ontvangen geld. Gezamenlijk ontvangen zij 10.100 gulden aan subsidie en 12.213 gulden aan leningen.