nieuws

04 dec 2012, 09:09

Toename elektrisch rijden in Groningen; nieuwe oplaadpunten

De belangstelling voor elektrisch rijden in Groningen neemt toe. En daarom gaat Groningen samenwerken met de stichting E-laad om het aantal oplaadpunten – buiten de binnenstad- te vergroten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal elektrische auto’s in Nederland groeit snel. In 2011 waren er al 1.000 voertuigen en dit aantal groeit gestaag, mede door de stimulerende fiscale voordelen. Het toenemende gebruik van elektrisch vervoer is ook in Groningen goed merkbaar. De gemeente ontvangt steeds meer vragen van bedrijven en particulieren over de realisatie van oplaadpunten. Stichting E-laad is een partij die als pilot landelijk oplaadpalen realiseert. Door een samenwerking met Stichting E-laad aan te gaan, gaat de gemeente akkoord met de plaatsing van oplaadpunten van en door de stichting E-laad in de openbare ruimte.
Stichting E-laad is een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders (Enexis, RENDO, Alliander) in Nederland. Haar doel is om ervaring op te doen met de gevolgen voor het netwerk en om elektrisch rijden mogelijk te maken.
Tot voor kort konden particuliere elektrische autorijders bij de stichting E-laad een oplaadpunt thuis voor de deur aanvragen. In Groningen zijn er twaalf aanvragen ingediend voor oplaadpunten waarvan er negen door de gemeente zijn goedgekeurd.
Parkeerplaats

De afgevallen laadpunten bevonden zich in de binnenstad waar de gemeente het niet verstandig acht om de toch al hoge parkeerdruk nog verder te belasten. Bij de oplaadpunten hoort namelijk een gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto’s. Het verkeersbesluit voor het reserveren van deze parkeerplaatsen voor de negen aangevraagde locaties elders in de stad zal binnenkort gepubliceerd worden.
CO2-neutraal

Door nu een samenwerking aan te gaan met de stichting E-laad, kan de gemeente leren van de opgedane ervaringen in het gebruik van oplaadpunten en kan er een beleidskader worden opgesteld om eventueel toekomstige aanvragen voor openbare oplaadpunten te kunnen toetsen. Het meewerken aan het initiatief van E-laad past binnen de ambitie van de gemeente om in 2035 CO2-neutraal te zijn.