nieuws

15 sep 2009, 15:03

‘Toch pc’s voor Groningse minima’

De gemeente hoopt dit najaar alsnog pc’s met internet bij minimagezinnen te kunnen bezorgen. Dit project heeft vertraging opgelopen omdat geen enkel bedrijf interesse toonde tijdens de Europese aanbesteding. Inmiddels heeft de gemeente een bedrijf gevonden dat binnenkort een offerte uitbrengt. Dat antwoordt het stadsbestuur op vragen van de PvdA.Die fractie had de kwestie aan de orde gesteld onder meer in haar weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eind oktober 2008 besloot de gemeenteraad om kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen een computer met internetaansluiting te geven. Het gaat om kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. In plaats van de computer met internet, mogen de gezinnen er ook voor kiezen dat de gemeente hun internetaansluiting betaalt. De vergoeding geldt voor maximaal vier schooljaren. Voor de pc betalen de gezinnen een eigen bijdrage van tien euro per maand. De vergoeding voor internet bedraagt jaarlijks maximaal twintig euro per maand. De regeling zou bij het begin van het schooljaar 2009-2010 worden opengesteld.