nieuws

20 apr 2009, 08:08

Toch D66-er kandidaat voor burgemeesterpost Groningen; Staatssecretaris PvdA valt af

Ella Vogelaar is dus afgevallen als kandidaat voor de functie van burgemeester van Groningen: ze heeft na wikken en wegen besloten zich niet te kandideren. Het gissen en raden naar de overige kandidaten krijgt ook een extra impuls omdat er toch een D66-er blijkt te zijn die heeft gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester. En in tegenstelling tot wat eerder door de provincie werd gemeld blijkt er ook een vertegenwoordiger van een lokale partij te hebben gesolliciteerd. Volgens bronnen in Den Haag was ook staatssecretaris Frans Timmermans (PvdA) van Europese zaken in de race voor Groningen. Hij had gesolliciteerd maar (...)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

premier Balkenende zou er bezwaar tegen hebben gemaakt dat na Aboutaleb opnieuw een staasecretaris hat kabinet zou verlaten om burgemeester te worden. Ook zou hij te weinig affiniteit hebben gehad met Groningen, waardoor Frans Timmermans nu ook uit  de race is.

 De carroussel moet nu wel snel gaan draaien, want binnen enkele maanden is burgemeester Wallage vertrokken.

 Er hebben 17 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Groningen.
De vacature ontstaat per 1 juli 2009 omdat de huidige burgemeester de heer Jacq. Wallage op zijn verzoek ontslag is verleend.

Van de 17 sollicitanten zijn er

8 uit PvdA kring (waarvan er na de afmelding van Timmermans nog zeven over zouden zijn).


2 uit VVD kring
1 van D66
1 van een lokale partij
2 uit CDA kring
2 van Groen Links en
1 zonder politieke voorkeur.

Onder de sollicitanten bevinden zich 3 vrouwen.
10 van de kandidaten hebben ervaring opgedaan in het openbaar bestuur.