nieuws

03 jun 2002, 00:12

Tijdelijke maatregelen Stationsvoorplein Groningen

Het college van B&W heeft besloten tijdelijke maatregelen uit te voeren aan het plein voor het Hoofdstation.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college heeft laat de volgende maatregelen uitvoeren: het aanbrengen van extra markeringen op het wegdek en het niet terugplaatsen van een aantal in de weg staande fietsenrekken. Ook de politie zal tijdens de spitsuren regelmatig ter plekke controleren. De maatregelen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
De suggestie van de actiegroep om extra lange bussen zoals Aggloliners en gelede bussen te verplaatsen naar een ander deel van het stationsgebied is op korte termijn (onder andere i.v.m. de huidige dienstregeling en logistieke redenen) niet mogelijk. Wel wordt in overleg met touringcarbedrijven gezocht naar een andere halte voor de touringcars (nu pal naast de bewaakte fietsenstalling). Tevens wordt Arriva gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is camera’s aan de buitenkant van de bussen te plaatsen, zodat chauffeurs meer zicht hebben. B&W gaan onderzoeken in hoeverre brugklassers standaard kunnen worden voorgelicht over de gevaren van het stadsverkeer, waaronder vanzelfsprekend die van het Stationsplein. Ook zal onderzocht worden of het haalbaar is de aanvangstijden van de middelbare scholen zodanig te spreiden dat zich ter plaatse van het stationsplein minder scholieren tegelijk bevinden.