nieuws

14 aug 2001, 00:12

Tientallen piloten vliegen veel te laag over vogels en zeehonden Wadden

Deze zomer vlogen tientallen piloten van kleine vliegtuigen veel lager over beschermde delen van de Waddenzee dan is toegestaan. Ze scheren over vogel- en zeehondenkolonies op Rottumeroog en Rottumerplaat. Staatsbosbeheer bestookt de laagvliegers nu nog met vermanende brieven, maar wie hardleers is gaat straks op de bon.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vogelwachters van Staatsbosbeheer, die deze week na een wacht van enkele maanden op de Waddeneilanden naar de vaste wal terugkeren, noteerden de kentekens van tientallen toestellen. De eigenaren zijn per brief gewezen op de overtreding van de Luchtvaartwet door het lager dan 450 meter vliegen. ‘’Wie hardleers is en telkens weer laagvliegend wordt gespot kan er op rekenen dat Staatsbosbeheer een proces-verbaal richting Justitie stuurt’’, waarschuwt districtshoofd A. Witvoet.
Na advies van onder meer boswachters van Staatsbosbeheer is in 1995 in de Luchtvaartwet opgenomen dat vliegtuigjes boven eerdergenoemde 450 meter moeten blijven, een flinke aanscherping van de eerdere norm van 150 meter. Die bleek te soepel; dieren werden toch nog verstoord tijdens hun broedperiode.
‘’We krijgen nu brieven van piloten terug die zeggen dat ze niet wisten dat ze fout waren en dat de toegestane hoogte bijvoorbeeld niet goed op de kaarten staat aangegeven. Ze krijgen mede daarom nog een kans. Maar als we ze vaker betrappen, hebben we een goede zaak om Justitie voor te leggen. Tot dusverre werd dit soort zaken namelijk vaak geseponeerd, omdat de Officier de overtreding niet ernstig genoeg vond. Maar als we kunnen tonen dat we de vliegers gewaarschuwd hebben, verwachten we meer kans te hebben verstoorders ook echt aan te kunnen pakken’’.