nieuws

19 feb 2002, 00:12

Tiende Vensterschool van Groningen start in Beijum

De tiende Vensterschool van Groningen is een feit. Op 1 februari vond de oprichtingsvergadering van Vensterschool Beijum plaats. Aan de nieuwe Vensterschool werken vooralsnog vier basisscholen en zeven instellingen mee.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het doel van de Vensterschool is het bieden van opvoedings- en onderwijskansen voor alle kinderen. Een kenmerk van de Groninger Vensterschool is het bijeenbrengen en integreren van allerlei voorzieningen, zoals basisonderwijs, peuterspeelzalen de bibliotheek en kinderopvang, voor de jeugd van 0 tot 15 jaar en hun ouders. De Vensterschool is in 1995 in Groningen ontstaan.
De Vensterschool in Beijum staat voorlopig onder leiding van Ruud van Erp. Van Erp is tevens locatiemanager van de Vensterschool Vinkhuizen. De gemeente Groningen wil dat elke stadswijk over enkele jaren een Vensterschool heeft. Na Beijum moeten er nog vijf wijken volgen, voordat Groningen deze doelstelling bereikt heeft.