nieuws

02 dec 2000, 00:12

Thuisgeweld in noorden neemt verontrustend toe

In de drie noordelijke provincies is één op de negen vrouwen regelmatig het slachtoffer van thuisgeweld. Daarbij gaan geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld vaak hand in hand. Dit blijkt uit een onderzoek van Thuisfront, een samenwerkingsproject van drie noordelijke instellingen voor vrouwenopvang.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Cijfers van de Emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wezen onlangs uit dat landelijk slechts drie procent van de vrouwen het slachtoffer is van mishandeling. Twee procent hiervan betreft een seksueel delict, één procent betreft mishandeling. Gegevens uit onderzoek dat zich specifiek richtte op geweld tegen vrouwen bewees echter al dat vrouwen veel vaker slachtoffer zijn dan uit enquêtes en politiestatistieken blijkt.
Vrouwen die eenmaal in een geweldsrelatie zitten, blijken een groot risico te lopen in een volgende relatie opnieuw te worden mishandeld. Uit angst en schaamte wordt vaak gezwegen: slechts dertien procent van hen praat met de huisarts over de mishandeling. Eén op de acht slachtoffers doet bij de politie melding van het huiselijke geweld. Bij de helft daarvan komt het daadwerkelijk tot een proces verbaal.
Het SCP stelde recent dat zich verleden jaar in heel Nederland ruim 25 duizend vrouwen hebben gemeld bij instanties voor vrouwenopvang, bijna drieduizend meer dan in 1998. Het betreft vooral vrouwen tussen de twintig en de veertig die hun heil zoeken bij opvanghuizen.