nieuws

24 okt 2002, 00:12

Test moet been- en voetamputaties diabetici voorkomen

Een nieuwe testmethode voor diabetespatiënten kan een amputatie van de voet of het been voorkomen. De test is ontwikkeld door revalidatiearts J.W. Meijer van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op wonden aan de voeten die kunnen leiden tot een gedwongen amputatie van het been.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eén op de vijf diabetici krijgt eens in zijn leven last van een zogenaamde diabetische voet. Deze mensen hebben 20 tot 40 procent meer kans op een beenamputatie dan de rest van de Nederlandse bevolking.
Door de test kunnen diabetespatiënten met een verhoogd risico op een diabetische voet tijdig worden opgespoord. Door deze mensen in een vroeg stadium voorlichting te geven en te voorzien van het juiste schoeisel kan een amputatie in veel gevallen worden voorkomen. De test bestaat uit vier vragen en een lichamelijk onderzoek. De test is in een paar minuten af te nemen.
Uit een eerder onderzoek naar beenamputaties bij diabetici kwam naar voren dat de helft van de amputaties voorkomen kan worden door meer gespecialiseerde voetenpoliklinieken te openen. Volgens Meijer wordt dit percentage echter niet gehaald omdat het te complex is om de risicopatiënten tijdig op te sporen. Meijer verwacht dat met de test de 50 procent wel kan worden gehaald.
Nederland telt op dit moment meer dan 300.000 diabetespatiënten. Omdat dit aantal door de vergrijzing en veranderde eet- en leefgewoonten de komende jaren fors stijgt, neemt de aandacht voor preventie toe.