nieuws

15 mei 2001, 00:12

Terp Peter Greenaway verandert Gronings landschap in kunstwerk

Vlakbij Groningen is een grote kunstterp verrezen. De bijzondere constructie maakt onderdeel uit van de kunstmanifestatie ‘ViaDorkwerd – het bijzondere Groningen’, die ook dans, theater en muziek biedt. De terp is een met gras begroeide heuvel in een kunstmatig meer. ‘’Het is een symbiose van natuur en cultuur’’, stellen de organisatoren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kunstwerk is te vinden vlakbij het buurtschap Dorkwerd, ten noorden van de gemeente. Regisseur/kunstenaar Peter Greenaway noemt zijn creatie ‘the grand terp’. In het binnenste is een tentoonstelling ingericht met smeltend ijs, klaterend water, honderden plastic koeien en het geraamte van een ‘terpman’. Er zijn verder films te zien, die reizen door de omgeving verbeelden.
De terp, ook wel wierde genoemd, ligt in een van de oudste cultuurlandschappen van Europa. In dit gebied wonen sinds 2500 jaar mensen. De kustbewoners moesten zich eeuwen geleden met dit soort bouwsels tegen het wassende water beschermen, toen bleek dat de zeespiegel steeg. De nieuwe terp is een eerbetoon aan deze oerbouwers, die de basis legden voor de Nederlandse strijd tegen het water.
Greenaway maakte films als Prospero’s Books, The pillow book en The cook, the thief, his wife and her lover. Hij schrijft eveneens en richt bovendien als gastcurator in internationale musea tentoonstellingen in. In het Groninger Museum loopt op dit moment zijn omstreden tentoonstelling ‘Hel en Hemel’. De officiële opening van de Greenaway-terp is 23 mei.