nieuws

30 jan 2012, 11:11

Ten Boer raamt kostenpost evacuatie op 300.000 euro

De evacuatie van mensen en dieren als gevolg van een dreigende dijkdoorbraak bij Woltersum heeft de gemeente Ten Boer zo’n 300.000 euro gekost. Daarnaast kreeg de gemeente ook dertig schademeldingen met een totale kostenpost van bijna 35.000 euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kostenpost van drie ton gaat vooral op voor het veetransport en de inzet van diensten in opdracht van de veiligheidsregio. De gemeente inventariseert ook de schademeldingen die de inwoners hebben gedaan bij hun verzekering. Het gaat daarbij om schade door ontdooide vriezers en bijvoorbeeld een bedrijf dat een dag heeft stil gelegen.

Veel boeren hebben schade geleden. Volgens de gemeente kan het aantal schadeclaims nog oplopen. “Sommige schadeposten manifesteren zich pas later”, aldus een woordvoerder. “Volgens LTO Noord is het nog afwachten hoe het vee op al het transport reageert. Het zou kunnen dat er productieverlies van melk optreedt.”

De gemeente gaat binnenkort het gesprek aan met alle verantwoordelijke partijen. “We denken niet dat we er met een gesloten beurs vanaf komen, maar we willen wel kijken of anderen ook aan de kosten kunnen bijdragen. Wij zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het dijklichaam.” Het lijkt onwaarschijnlijk dat het Rijk mee gaat betalen. Er is wel een wet die voorziet in een tegemoetkoming bij rampen en Ten Boer wil ook proberen daar een bijdrage uit te halen. “De ramp is bij ons uitgebleven. Het lijkt erop dat we het binnen de provinciegrenzen moeten oplossen.”