nieuws

22 mei 2001, 00:12

Telefooncirkels voor Harense senioren

Senioren uit Haren die behoefte hebben aan iemand die een oogje in het zeil houdt, kunnen zich aanmelden voor de telefooncirkel. De cirkel bestaat uit een vast aantal deelnemers die elkaar elke dag even bellen om te horen hoe het gaat. De telefooncirkel is georganiseerd door Stichting Welzijn Ouderen Haren in samenwerking met het Rode Kruis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De cirkel wordt geopend door een vrijwillige leider die de eerste deelnemer belt. Vervolgens bellen de deelnemers elkaar waarbij de laatste de leider weer terug belt. Deze weet hierdoor dat alles goed is. Als een deelnemer geen gehoor krijgt, wordt de leider ingeschakeld die nagaat wat er aan de hand is.
Voor ouderen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn aan de gewone cirkel deel te nemen, bestaat er de stercirkel. De deelnemers hiervan worden iedere dag op een vast tijdstip door de leider gebeld. Het is ook mogelijk om gedurende korte tijd aan een cirkel deel te nemen.