nieuws

06 jun 2000, 00:12

Tekort van vijf ton eerste kwartaal Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft over het eerste kwartaal van dit jaar een tekort van circa vijfhonderdduizend gulden. Dat wordt veroorzaakt doordat de voorinvestering voor relatief dure exposities van aankomen van Frans Haks en Josef Israëls op de begroting drukken. Dat staat in de eerste kwartaal-rapportage van het Groninger Museum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente is bepaald niet verontrust over deze cijfers omdat daar tegenover staat dat de bezoekersaantallen zich zeer gunstig ontwikkelen. Dat leidt tot een vermeerdering van inkomsten voor het volgende kwartaal, zodat het tekort uit het eerste kwartaal weggewerkt kan worden. Tot nu toe zijn er dit jaar al meer dan honderdduizend bezoekers geweest.
Wel stelt de gemeente dat er risico’s zijn met een personele reorganisatie die op stapel staat.