nieuws

22 jul 2000, 00:12

Tegemoetkoming studiekosten automatisch uitgekeerd

Gezinnen met schoolgaande kinderen die een minimuminkomen hebben hoeven de tegemoetkoming in de schoolkosten niet zelf meer aan te vragen. Dit is mogelijk geworden door een koppeling van het leerlingenbestand van de gemeente met de database van het ministerie van Sociale Zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afgelopen twee jaar is het geld dat Sociale Zaken uitkeerde aan de gezinnen al explosief gestegen. Dit jaar werd 120.000 gulden uitgekeerd, meer dan tien keer zoveel als twee jaar geleden. De explosieve stijging was het gevolg van een vereenvoudiging van de aanvraag.
Ouders die recht hebben op geld kregen sinds twee jaar een mailing van het ministerie. Bij inlevering op school kregen de ouders korting op de ouderbijdrage in het schoolfonds en op schoolreisjes. De korting bedraagt veertig voor een kind op de basisschool en tachtig gulden voor een kind op de middelbare school.
Het ministerie van Sociale Zaken zal volgend jaar nog meer geld uitkeren. Alle ouders die vorig jaar niet reageerden op de mailing, zo’n 37 procent, krijgen dan ook het geld waar ze recht op hebben.