nieuws

05 okt 2001, 00:12

Te weinig vrijwilligers voor opvang slachtoffers

Steeds meer zware gevallen vergen intensieve begeleiding van Slachtofferhulp, maar er zijn te weinig mensen om ze te begeleiden. De afdelingen Groningen en Drenthe van het Buro Slachtofferhulp zitten te springen om vrijwilligers, zo blijkt. Dat is mede een gevolg van het feit dat steeds meer vrijwilligers doorstromen naar betaalde banen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een van de gevolgen van dit alles is dat nu slachtoffers van zware ongevallen, gewelds- en zedendelicten zonder begeleiding dreigen te komen. Dit is ook elders in het land aan de orde, zo komt naar voren uit de jaarcijfers over 2000 van Slachtofferhulp Nederland.