nieuws

21 jul 2008, 15:03

'Artsen schrijven te vaak risicovolle antibiotica voor'

Artsen schrijven onnodig vaak risicovolle antibiotica voor. Dat vindt de Stichting Werkgroep Antibioticagebruik (SWAB). Bij risicovolle antibiotica treden meer bijwerkingen op dan bij gewone antibiotica. Bovendien neemt de resistentie van bacteriën door het gebruik ervan toe. Waarom artsen die medicijnen vaker voorschrijven, is de stichting nog onduidelijk. In de SWAB, die de overheid heeft ingesteld, werken medische microbiologen, specialisten en apothekers samen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het voorschrijven van risicovolle antibiotica is een probleem voor patiënten, omdat infecties niet meer bestreden kunnen worden. Daarnaast vormen resistente bacteriën een gevaar voor de volksgezondheid. In landen zonder richtlijnen om terughoudend met antibiotica om te gaan, is het aantal mensen besmet met bacteriën als MRSA vele malen hoger dan in Nederland. Ook het aantal ziektegevallen en de sterfte als gevolg van infecties is veel groter.

De SWAB roept artsen op zich aan de geldende eigen richtlijnen voor het beperkt voorschrijven van geneesmiddelen te houden.