nieuws

10 nov 2002, 00:12

Tabakswet weerhoudt Niemeijer niet van sponsoring

Tabaksfabrikant Theodorus Niemeijer, fabrikant van onder meer de shagmerken Samson en Javaanse Jongens, weigert te stoppen met reclame- en sponsoractiviteiten voor eetcafé de Javaanse Jongens en muziektijdschrift Samsonic. Volgens de gewijzigde Tabakswet, die donderdag is ingegaan, mogen tabaksfabrikanten geen evenementen meer sponsoren. Tabakswaren en -merken mogen niet meer worden aangeprezen op televisie, billboards, in winkels, bushokjes, op asbakken en andere gebruiksproducten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kranten en tijdschriften krijgen wel enig respijt: zij mogen tot 1 januari 2003 reclame blijven maken. Ook tabaksspeciaalzaken komen onder het verbod uit, maar ze mogen de reclame niet richten op jongeren.
Volgens J. van der Wal, directeur Marketing van Niemeijer, hebben de reclames voor de eetcafés en het muziektijdschrift niks met tabak te maken. De tabaksproducent is zich dan ook van geen kwaad bewust. “In de tabakswet staat een artikel dat aangeeft dat je mag blijven adverteren voor een merk zolang dit maar verbonden is aan een product dat niets met tabak te maken heeft,” zegt Van der Wal. De directeur verwijst naar Van Nelle-koffie, een product dat gerelateerd is aan Van Nelle-shag. “Daar maakt ook niemand zich druk om. Zolang het logo en de kleurstelling niet te herleiden zijn tot tabak, staat de Tabakswet de reclame toe,” zegt Van der Wal.
Volgens B. Kuik, woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, zullen de ‘reclame- en sponsorconstructies’ van Niemeijer nauwkeurig getoetst worden aan de nieuwe Tabakswet. “Want in theorie mag je geen reclame maken voor een product waar de naam van een tabaksproduct in terug te vinden is,” zegt Kuik.
Overtreders van het reclameverbod voor tabak krijgen eerst een waarschuwing en riskeren daarna een geldboete. De Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) zal de komende maanden steekproefsgewijs nagaan of fabrikanten, importeurs en groothandelaren zich aan het verbod houden. Van der Wal verwacht niet dat Niemeijer een bekeuring krijgt. “Mocht dat wel het geval zijn, dan zullen we die zeker aanvechten,” zegt Van der Wal.