nieuws

02 jan 2001, 00:12

Subsidies voor Ommelanderhuis en Stichting Toevluchtsoord in strijd tegen thuisgeweld

Sociaal pension ‘Het Ommelanderhuis’ in de stad Groningen gaat dagbestedingactiviteiten organiseren voor haar bewoners. Om dit mogelijk te maken heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente besloten geld vrij te maken uit het fonds voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, een fonds waaruit jaarlijks twee ton beschikbaar is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stichting Toevluchtsoord wil samen met een tweetal andere instanties onderzoeken wat voor hulp er mogelijk is aan mannen die hun partner thuis gewelddadig bejegenen of bedreigen, aldus de Hulpverleningsdienst Groningen. De Stichting Huis wil in 2001 activiteiten organiseren voor de bewoners van het Ommelanderhuis. Het college steekt daar tachtigduizend gulden in.
Stichting Toevluchtsoord, Thuisfront en de Ambulante Forensische Psychiatrie-Noord hebben gezamenlijk een subsidieverzoek ingediend voor een project, dat het gedrag van plegers van thuisgeweld moet veranderen. Tevens willen deze drie organisaties experimenteren met methodes en de resultaten van dit onderzoek in het land verspreiden. Hiervoor is een subsidie aangevraagd van 55.000 gulden.
Het zogeheten OGGz-fonds is twee ton groot en wordt jaarlijks voor de helft gefinancierd door het Zorgkantoor Groningen en dito door de gemeente Groningen.