nieuws

26 feb 2002, 00:12

Subsidieaanvraag voor verdwenen Gronings grafmonument

In de provincie Groningen wordt gepoogd een graf erkend te krijgen als Rijksmonument, zodat het met de nodige subsidies behouden kan blijven. Probleem is dat geen sterveling precies weet waar het is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het werd meer dan honderd jaar geleden opzettelijk verborgen, om het onder meer tegen schade door sloopwerkzaamheden te beschermen, maar raakte daarna vermist. Overheden zijn geïnteresseerd in het ongeziene object, maar stellen pas de subsidiepot eventueel te openen als de locatie bekend wordt. Eind achttiende eeuw kwam de 30-jarige Johanna Busch de Marees om bij een val van een trap in de Allersmaborg, een landgoedachtige boerderij in Ezinge. Echtgenoot Albert Hendrik van Swinderen liet een grafmonument bij dit gebouw plaatsen. Dit werd tot het einde van de negentiende eeuw netjes bijgehouden door familie, maar is toen opzettelijk verborgen, toen het huis waar het bijlag goeddeels werd ontmanteld.
‘’Wanneer het onder Monumentenzorg komt, kan het behouden blijven’’, aldus C. Schouten-Oomen uit Lelystad, die als nazaat van de omgekomen vrouw en de familie die generaties lang de borg bewoonde nu actief is om een familiemuseum te stichten. De staatssecretaris van cultuur heeft de gemeente Winsum inmiddels gevraagd wat de mogelijkheden zijn. Het College van de gemeente zegt echter nog niks aan te kunnen doen zolang het betreffende object weg is.