nieuws

19 jul 2015, 11:11

Studentenhuizen Groningen massaal door politie bezocht

Studentenhuizen Groningen massaal door politie bezocht

De Groningse politie heeft in een grote actie bijna honderd studentenhuizen in- en rond de binnenstad bezocht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse politie vindt dat studenten te nonchalant omspringen met hun huizen en het inbrekers daardoor te gemakkelijk maken. Om de studenten daar op te wijzen heeft de politie de afgelopen periode ruim 86 studentenpanden in en rondom het centrum van Groningen bezocht.

 

Tijdens het bezoek werd vooral gekeken naar inbraakpreventie en waar nodig werd door onder andere de studentagent uitleg gegeven over mogelijk te nemen maatregelen om het inbrekers zo lastig mogelijk te maken. Het bezoek zorgde er voor dat meerdere studentenpanden werden uitgerust met inbraakstrips en brievenbusbeveiligers.

 

Het afgelopen jaar werd in 43 studentenpanden in het centrum van stad ingebroken. Veelal kwamen de inbrekers binnen door flipperen omdat in veel studentenpanden de voordeur niet op het nachtslot staat.

 

 Uit een analyse van de politie bleek dat een groot deel van deze huizen geen anti-inbraakstrip had. Door het ontbreken van een dergelijke strip kan een inbreker door middel van flipperen (link naar de methode) binnen komen.

 

 Het bezoek van agenten aan deze panden moest dan ook voor bewustwording bij de bewoners zorgen. Door het nemen van preventiemaatregelen, zoals een inbraakstrip, hoopt de politie dat komend studiejaar het aantal inbraken in studentenpanden afneemt.