nieuws

05 jul 2000, 00:12

Studenten ondergebracht in bejaardenwoningen

Zo’n vijfentwintig jongeren krijgen tot 1 oktober aanstaande een complex met honderd bejaardenwoningen tot hun beschikking. Het gaat om verzorgingshuis Maartenshof aan de Kochstraat in Groningen dat tijdelijk leegstaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eigenaar Woonzorg Nederland wil niet dat het gebouw tot 1 oktober leeg staat. Om te voorkomen dat het wordt gekraakt of dat er vernielingen worden gepleegd krijgen studenten tot die tijd twee of drie bejaardenwoningen tot hun beschikking voor ongeveer driehonderd gulden per maand. Er is nog ruimte voor vijftien studenten.