nieuws

05 feb 2002, 00:12

Student en Stad met stip naar lijst zeven

Student en Stad en lijst acht: al vier jaar horen ze bij elkaar. De partij was dan ook van plan dit lijstnummer komende verkiezingen weer prominent te gaan voeren, zeker nu de studentenpartij acht jaar bestaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De posters van Student en Stad moeten echter aangepast worden. In plaats van lijstnummer acht heeft de partij nummer zeven gekregen. Doordat in plaats van de GPV nu de Christenunie meedoet, wordt laatstgenoemde partij als nieuwe partij beschouwd. Dit betekent dat de Christenunie samen met de andere nieuw partijen moet loten om lijstnummer acht en volgenden.