nieuws

24 mrt 2009, 09:09 door Hans de Preter

Strijd ontbrandt tussen RTV Noord en Dagblad van het Noorden om televisiekijker - (COMMENTAAR)

Er is plotseling een strijd aan het ontbranden om de gunst van de Groningse televisiekijker. Volkomen onverwacht maakte het Dagblad van het Noorden namelijk zaterdag plannen bekend om een eigen televisiestation te beginnen. Het Dagblad is daarmee de eerste Nederlandse krant met een eigen televisiezender. Voor RTV Noord zijn de druiven zuur want daar verliest men het monopolie op televisie voor de provincie Groningen. Bij deze mediaoorlog in Groningen vallen enkele kanttekeningen te plaatsen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Want dat het Dagblad van het Noorden een eigen televisiezender begint is eigenlijk zeer voor de hand liggend. Het management heeft er eigenlijk tien jaar te laat toe besloten: men had het al veel eerder kunnen en moeten doen.

In het verleden was er de kabelkrant NieuwsTV, voor de helft eigendom van de Hazewinkel Pers, maar het kwam er niet van om dat op een serieuze manier te ontwikkelen. De andere aandeelhouder, Boom Pers, had andere opvattingen over journalistiek en leek vooral gecharmeerd van populistische , SBS 6-achtige filmpjes. Maar in een stad met veel hoger opgeleide mensen als Groningen kom je niet ver met zo'n formule.  In elk geval gebeurde er weinig en NieuwsTV bloedde dood.

Op het kabelnet is er sinds het vertrek van NieuwsTV nu al een aantal maanden een frequentie vrij. Dat is een ideale mogelijkheid om er tegen zo gering mogelijke kosten een nieuwe Groninger kabelkrant te maken, deze keer voorzien van filmbeelden. Men kan dan in alle rust langzaam maar zeker het aantal filmpjes uitbreiden en zo rustig toegroeien naar een volwaardig televisiekanaal.

Voor RTV Noord betekent de komst van 1TV, hoe  men het ook wendt of keert, een nieuwe concurrent. En dat terwijl RTV Noord al steeds meer moet concurreren om de gunst van de kijker met een toenemend aantal zenders en internet. Opmerkelijk is dat RTV Noord ook haar website steeds serieuzer neemt en deze site eigenlijk wat meer het karakter van een krantje begint te geven.

Daarmee lijkt er een ontwikkeling te zijn ontstaan waarbij RTV Noord elementen van het maken van kranten overneemt, en het Dagblad van het Noorden nu elementen van radio- en televisie.
Beide organisaties zullen wel moeten. Ze hebben het allebei erg lastig. Overigens is het de vraag of het  Dagblad niet te laat is met haar kabelactiviteiten. Want steeds meer kijkers haken af bij een kabelaansluiting en nemen digitale televisie.

Uit een artikel in het blad ‘De Journalist’ bleek onlangs dat veel regionale omroepen daardoor kijkers verliezen. Want mensen met digitale televisie programmeren niet zo snel de regionale omroep in, om wat niet geheel duidelijke redenen. Waarschijnlijk heeft het Dagblad om die reden ook het cijfer 1 in haar naam gezet, in de hoop dat kijkers het op 1 programmeren.

Nu beide organisaties elementen van elk aar overnemen en het allebei moeilijk hebben, wekt het geen verbazing dat er heel voorzichtig sprake lijkt van toenadering tussen beide vroeger elkaar tamelijk vijandige gezinde concerns. Dankzij een sterke website staat RTV Noord straks wat sterker bij onderhandelingen over samenwerking – als die er komen. En dankzij 1 TV staat het Dagblad straks ook sterker in eventuele onderhandelingen met RTV Noord.

Zo zijn beide mediamammoeten de messen aan het slijpen. Op weg naar een onzekere toekomst in het Groningse medialandschap.