nieuws

28 apr 2008, 11:11

Strenge controle na mestlekkages

Regiopolitie Groningen gaat met ingang van 1 mei verscherpte controles houden op de voorschriften die gelden voor mestbassins. Dit gebeurt naar aanleiding van lekkages die voor milieuschade hebben gezorgd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het afgelopen half jaar zijn er in met name in het gebied van Zuid-Oost Groningen en Drenthe zeker tien incidenten rond mestbassins geweest. Daarbij is in zeker de helft van de gevallen dusdanig veel mest weggelopen, dat daardoor de sloten en de omgeving sterk verontreinigd zijn geraakt. Door het Regionaal Milieu Team van Regiopolitie Groningen is in het afgelopen half jaar ook al zeker elf maal proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van genoemde voorschriften. In een aantal gevallen is bij nieuwe mestbassins geconstateerd dat deze al in gebruik genomen waren, zonder dat het voorgeschreven hekwerk was geplaatst. Bij de controles zal onder anderen aandacht zijn voor openstaande hekken en de toegankelijke afsluiters.

Naast de controles op mestbassins worden ook de tijdelijke opslagen van vaste mest op landbouwgronden meegenomen. Onder tijdelijke opslag wordt een opslag van minimaal twee weken en maximaal zes maanden bedoeld. Daarbij wordt onder anderen gelet op het voorschrift dat contact met hemelwater zoveel mogelijk wordt vermeden. Dit kan door de mest af te dekken met bijvoorbeeld een zeil. Ook wordt er op gelet dat de mest minimaal vijf meter van de slootkant wordt opgeslagen. Op deze manier wordt voorkomen dat de mest in het water kan raken. Uiteraard wordt nagegaan of de opslag voor vaste mest op de voorgeschreven wijze zijn gemeld bij de gemeente.