nieuws

03 sep 2015, 09:09

Stijging aantal mishandelingen van ouderen

Afgelopen jaren zijn er in Groningen fors meer ouderen mishandeld. Het aantal registraties verdriedubbelde van 25 mishandelde bejaarden in 2012 tot 81 slachtoffers in 2014.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat meldt de gemeente Groningen. De meldingen kwamen binnen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Provinciaal Platform. Het vermoeden is dat er veel meer ouderen worden mishandeld. Maar instellingen lossen die zaken zelf op en worden daarom nergens geregistreerd, aldus de gemeente.  

 

Onder de noemer ‘aanpak ouderenmishandeling’ was er afgelopen jaren extra aandacht voor dit probleem. Het project wordt voortgezet.


Ouderenmishandeling is een veel voorkomend maar nog weinig gesignaleerd probleem, zegt de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat naar schatting jaarlijks 200.000 ouderen het slachtoffer worden van mishandeling, gepleegd door iemand ‘met wie de oudere een persoonlijke of professionele relatie onderhoudt en waarbij sprake is van een bepaalde mate van afhankelijkheid.’