nieuws

02 aug 2001, 00:12

Stichting: ‘Stop gesol beoordeling eindexamens middelbare scholieren’

Een landelijke stichting heeft forse kritiek op de beoordeling van de centrale eindexamens op middelbare scholen. Willekeur zou vaak de uitslag bepalen. De Stichting 108+, in 1988 begonnen door 108 vaksecties van scholen, heeft commentaar op de manier waarop eindexamens van middelbare scholieren worden nagekeken. De scholen zouden het nakijken teveel in eigen hand hebben.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om gerommel te voorkomen moet er meer overheidsbetrokkenheid komen, in de vorm van bijvoorbeeld toezicht door gecommitteerden, zo meent 108+.
Voorzitter en oud-lerares Nederlands Nettie van Aken (68) keert zich bovendien nadrukkelijk tegen het standpunt van minister Hermans en staatssecretaris Adelmund van Onderwijs, die juist menen dat het goed gaat met de centrale-examencorrectie. De laatste jaren zou zelfs vooruitgang zijn geboekt, menen de bewindspersonen. Tegen deze visie heeft de stichting een bezwaarschrift ingediend bij de Tweede Kamer. De stichting wil dat de kwestie een verkiezingsonderwerp wordt. Inmiddels is er een nieuwe stichting van sympatisanten actief, die de stichting ondersteunt.
Van Aken stelt dat in de praktijk nogal eens een gemiddelde wordt getrokken van het examencijfer dat de eigen docent geeft en dat van de tweede corrector, iets dat overigens is toegestaan. Daardoor kan een onvoldoende toch nog in een voldoende veranderen. De stichting wil daarom dat de Onderwijsinspectie mogelijkheden krijgt om bij opvallend grote cijferverschillen in te grijpen. Want, zo meent ze, door gesol met examens zijn deze documenten niet ‘waardevast’.