nieuws

31 jul 2000, 00:12

Stichting Ouderenzorg Loppersum fuseert met Zorggroep Fivelland

In verband met de fusie tussen Ouderenzorg Loppersum en de Zorggroep Fivelland is er een concept sociaal plan met de toekomstige werkgever overeengekomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bestuurder Jan Vos van ABVAKABO FNV in Groningen laat weten, dat in dit sociaal plan is vastgelegd dat er door de fusie / integratie geen rechtspositionele achteruitgang zal plaatsvinden
In verband met de fusie met de Zorggroep Fivelland is voor werknemers van de Interkerkelijke Stichting Ouderenzorg te Loppersum een concept sociaal plan met de toekomstige werkgever overeengekomen. In dit sociaal plan is vastgelegd dat er door de fusie / integratie geen rechtspositionele achteruitgang zal plaatsvinden.
Garantie Het huidige salaris en uitloopperspectief worden voor de werknemers gegarandeerd. Hun arbeidsovereenkomst gaat ongewijzigd mee over. Voorts kan men niet tegen zijn wil op een andere dan de huidige locatie(s) te werk worden gesteld.
Voorlichting De toekomstige werkgever zal een bijeenkomst organiseren om voorlichting te geven over het sociaal plan. ABVAKABO FNV zal eventueel samen met de CFO / SBG een ledenraadpleging organiseren om het sociaal plan ter instemming voor te leggen. In verband met de vakantieperiode zal deze ledenraadpleging niet voor september plaatsvinden.