nieuws

27 jul 2000, 00:12

Stichting Mini-Ondernemingen krijgt dertigduizend gulden

De Stichting Mini-Ondernemingen Noord-Nederland krijgen een financiële bijdrage van tienduizend gulden gedurende drie jaar. Dat heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) besloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zij bescouwt mini-ondernemingen als een waardevol instrument in het slaan van een brug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de drie noordelijke provincies. De Stichting Mini-ondernemingen is actief bij het werven van scholen uit het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, het werven van mentoren en accoutants, het begeleiden van studenten en het betrekken van het regionale bedrijfsleven bij de activiteiten van mini-ondernemingen.