nieuws

26 dec 2000, 00:12

Stichting Eszetgé is nieuwe samenwerking Groningse zorginstellingen

Een aantal grote en bekende zorgstichtingen in Groningen en Haren gaan samen verder onder de naam ‘Eszetgé’, wat staat voor de Stichting Zorgcentra Groningen. Bij deze instellingen werken in totaal duizend mensen en worden er 730 verzorgd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Doel van de samenwerking is onder meer het delen van vakkennis en het zoeken naar vernieuwingsmogelijkheden, zodat er efficiënter gewerkt kan worden.
Bij de nieuwe stichting horen woonzorgcomplex Bernlef in Groningen, het woonzorgcomplex Avondlicht in Haren, het woon- en zorgcentrum Erasmusheem, eveneens in Haren, en het psychogeriatrisch verpleeghuis ’t Blauwborgje in Groningen, het gecombineerde verpleeg- en verzorgingshuis Heymanscentrum, het verzorgingstehuis Hunzerheem en het verzorgingspark Oosterparkheem.
Het gaat in totaal om 730 zorgplaatsen in Groningen en Haren, in Groningen om 246 psychogeriatrische verpleeghuisplaatsen, zestig somatische verpleeghuisplaatsen en 24 psychogeriatrische dagbehandelingsplaatsen en in Groningen en Haren om 355 aanleunwoningen.
Op 25 oktober 1999 heeft het bestuur van de Stichting Hervormde Diaconale Tehuizen, de raad van Toezicht van de Stichting Woon- en Zorgcentrum Erasmusheem en het toenmalige bestuur van de Professor Heymansstichting de directies van de instellingen opdracht gegeven de mogelijkheden naar samenwerking te bestuderen. Dit heeft nu dus na een jaar uiteindelijk geleid tot deze samenwerking.