nieuws

30 okt 2002, 00:12

Steun voor Toeristisch Huis Oost-Groningen

Het Toeristisch Huis Oost-Groningen kan een forse steun van de provincie tegemoet zien. GS hebben besloten deze instelling een subsidie te verlenenen van 66.000 euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met dat geld gaat het Toeristisch Huis Oost-Groningen de organisatie van het ā€˜Jaar van de Boerderij 2003ā€™ op zich nemen. Doel van die manifestatie is meer aandacht te krijgen voor de negatieve ontwikkelingen rondom de boerderij in het algemeen. En voor de architectonische en monumentale waarde van de boerderij in het landschap in het bijzonder.