nieuws

18 jun 2008, 21:09

Stemverhoudingen Groninger gemeenteraad beter inzichtelijk door nieuwe website

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft maandag 16 juni de websites www.watstemtmijnraad.nl en www.petities.nl gepresenteerd. Op het www.watstemtmijnraad.nl kunnen burgers nagaan hoe lokale volksvertegenwoordigers hebben gestemd. En op www.petities.nl kunnen burgers digitale handtekeningen verzamelen voor hun petities. De gemeente Groningen doet mee aan beide E-participatie experimenten van het ministerie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het stemgedrag van fracties en raadsleden is vaak verstopt in verslagen en dus veel zoekwerk.
Op watstemtmijnraad.nl zijn, kort samengevat, alle voorstellen te vinden waarover sinds het aantreden van de huidige gemeenteraden (april 2006) van de deelnemende gemeenten is gestemd. Gebruikers kunnen zowel per fractie als individueel raadslid nagaan hoe er gestemd is. De website is door het ministerie van BZK ontwikkeld samen met de gemeenten Almere, Enschede, Woerden en Groningen. De Groningse versie van watstemtmijnraad.nl is te vinden op: www.gemeenteraad.groningen.nl

Watstemtmijnraad.nl is geïnspireerd op www.politix.nl, een site waarop het stemgedrag van Tweede Kamerleden is te volgen. In Engeland bestaat een vergelijkbaar initiatief: www.theyworkforyou.com, ontwikkeld door MySociety.org. Doel is de transparantie en toegankelijkheid van de gemeenteraad te vergroten. Tot eind 2008 is er sprake van een pilot-periode. Daarna bepaalt BZK hoe in 2009 verder te gaan.

Petities.nl
Het stadsbestuur van Groningen is zeer geïnteresseerd in wat er speelt en leeft in de buurten en wijken van de stad. In sommige gevallen kiezen (groepen) burgers ervoor een handtekeningenlijst of petitie op te stellen, om zo een verzoek meer gewicht te geven. Via internet kan dit sneller, makkelijker en interactiever. En vooral veel transparanter.

Via het Groninger petitie-loket op www.petities.nl wordt uitgelegd hoe men een ePetitie kan opstellen en elektronisch kan laten ondertekenen door medestanders. De voortgang van de petitie is stap voor stap via de website te volgen en daar wordt ook zichtbaar gemaakt wat het gemeentebestuur er vervolgens mee doet.

Groningen en Almere zijn de enige twee gemeenten die direct vanaf het begin aan beide eParticipatie experimenten van Binnenlandse Zaken deelnemen.