nieuws

08 sep 2000, 00:12

Steeds meer studenten uit Indonesië naar Groningen

Er komen steeds meer studenten uit Indonesië naar Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Rijksuniversiteit Groningen gaat samenwerken met de universiteiten van Djokjakarta en Bandoeng in Indonesië. De drie onderwijs-instellingen hebben speciale studieprogramma’s ontwikkeld die door studenten uit Indonesië deels in eigen land en deels in Groningen gevolgd kunnen worden. Volgens de Groningse universiteit is er in Indonesië veel belangstelling om te studeren in Nederland. Dat komt omdat er enerzijds nog steeds een emotionele band is tussen beide landen en anderzijds omdat er een gebrek aan studieplaatsen is aan Indonesische universiteiten.
Volgens woordvoerder Th. Jurriens is het voor Indonesische studenten nu ook makkelijker om in Nederland te gaan studeren sinds de betrekkingen tussen de twee landen na de komst van de nieuwe president zijn verbeterd. Inmiddels zijn er al honderd studenten uit dat land die studeren aan RUG of Hanzehogeschool. De verwachting is dat dat aantal zal groeien.
In het kader van de samenwerking zijn er aan de Groningse universiteit nieuwe studies ontwikkeld die vooral interessant zijn voor Indonesische studenten. Het gaat daarbij om scheikundige technologie, dat interessant is om de Indonesische grondstoffen profijtelijker te kunnen verwerken. En om financiële wiskunde, een vak dat aantrekkelijk kan zijn ten behoeve van de nieuwe, opkomende markt voor verzekeringen in Indonesië.
Het is de bedoeling dat de Indonesische studenten eerst anderhalf jaar college volgen aan hun eigen universiteit, en de studie afronden in Groningen. Groningse docenten zullen colleges geven aan studenten in Indonesië, die dankzij internet ook een band kunnen ontwikkelen met de Groningse universiteit. Voor de Rijksuniversiteit is de samenwerking aantrekkelijk om contacten op te bouwen in Azië en om in Indonesië nieuw onderzoek-talent aan te boren.