nieuws

02 feb 2016, 11:11

Steeds meer Groningse schoolkinderen leren alsnog beter zwemmen

Steeds meer Groningse schoolkinderen leren alsnog beter zwemmen

In Groningen blijken maatregelen om het zwemmen bij leerlingen van de basisscholen te stimuleren, te werken. Die maatregelen waren nodig nadat het schoolzwemmen vijf jaar geleden was afgeschaft. Uit onderzoek bleek dat dat er toe zou kunnen leiden dat leerlingen het zwemmen zouden verleren, en daarom kwam de gemeente in actie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen startte in het schooljaar 2015–2016, samen met een aantal scholen, in de drie gemeentelijke zwembaden met lessen om kinderen beter te leren zwemmen. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw komen op de fiets naar het zwembad. Daar krijgen ze les in borstcrawl, schoolslag, reddingszwemmen, snorkelen en waterpolo. Onlangs was wethouder Paul de Rook aanwezig bij dit bewegingsonderwijs in het water.

In 2010 besloot de gemeente vanwege bezuinigingen om het schoolzwemmen af te schaffen. Bij het schoolzwemmen waren vooral de kosten voor busvervoer van de kinderen uit de groepen 4 en 5 erg hoog. De uren waarop er vroeger schoolzwemmen was, zijn er nog steeds, net als een deel van het personeel. Omdat het om lessen aan kinderen uit de bovenbouw gaat, kunnen kinderen op de fiets naar de zwembaden komen.

Het schoolzwemmen ging vooral om het halen van het zwemdiploma. Meer dan 80% van de kinderen had alleen al een zwemdiploma. In 2013 bedacht de gemeente een regeling voor kinderen van wie de ouders niet het geld hebben om zwemlessen te volgen. Daar maken veel mensen gebruik van, meer kinderen halen een diploma.

Studenten van de Hanzehogeschool deden onderzoek naar de zwemvaardigheid van Groningse kinderen in de groepen 6, 7 en 8. Ze zien dat kinderen in deze groepen minder goed kunnen zwemmen. Als ze dat in hun vrije tijd doen, spelen ze en werken ze niet actief aan de zwemvaardigheid. “Zwemmen kun je verleren”, aldus de onderzoekers.

Daarom biedt de gemeente nu kinderen van basisscholen aan om beter te leren zwemmen. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen. Daarnaast is zwemmen ook gezellig omdat kinderen andere kinderen ontmoeten, aldus de gemeente Groningen.