nieuws

01 jul 2008, 11:11

Stationsgebied Groningen: Rijk steunt enorme opknapbeurt

Het Stationsgebied in Groningen krijgt een enorme opknapbeurt. Althans: het Rijk heeft in Nederland vier locaties aanwezen die mogen worden ontwikkeld, en daar hoort het Stationsgebied in Groningen ook bij. Dat kan een enorme impuls zijn voor Groningen, omdat het om een zeer centraal gelegen gebied gaat. Groningen kan nu gaan nadenken over ambitieuze plannen voor dit gebied. Uit te werken plannen zullen uiterlijk in 2010 klaar moeten zijn. ‘Dit is echt heel goed nieuws voor Groningen!’, aldus wethouder Frank de Vries (PvdA, ruimtelijke ordening). Volgens hem...

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

staat de ontwikkeling van het Stationsgebied in Groningen al langer op de politieke agenda van B en W. Maar mede in verband met de ontwikkeling van het Europapark werd dat even op een laag pitje gezet. Wel had de gemeente bij het Rijk aandacht gevraagd voor het Stationsgebied, en dat is nu gehonoreerd.


Volgens Frank de Vries gaan de gedachten van de gemeente nu uit naar een combinatie van wonen, werken en recreëren en is de gemeente afgestapt van de gedachte om er alleen kantoren te ontwikkelen. Het Stationsgebied is straks ook van groot belang voor de komst van de tram naar Groningen.

In het verleden waren er al plannen gemaakt door Kees Christiaanse, die als architect ook het Stadsbalkon ontwierp. Hij wilde er 400.000 vierkante meter kantoorruimte realiseren. ‘Maar dat is niet meer wat we nu willen. We denken dus aan een combinatie van functies als wonen, werken en recreëren. We gaan op zoek naar partners die ons bij die ontwikkeling zouden kunnen versterken’, aldus wethouder De Vries.

In elk geval is het Stationsgebied – van Herewegviaduct tot Emmaviaduct – een fantastisch gebied om mooie plannen voor te ontwikkelen, vindt ook de wethouder. Wel is het een vrij lastig gebied om te ontwikkelen, misschien ook vanwege vervuilingen uit het verleden en het grote belang van het gebied voor de NS. Daarom zullen bedrijven als NS en Prorail ook bij de plannen worden betrokken. ‘Maar is elk geval is het voor Groningen voor de komende jaren een schitterende nieuwe uitdaging om het gebied op de Groningse, qua architectuur hoogstaande, wijze aan te pakken’, zo betoogt De Vries.