nieuws

07 apr 2008, 21:09

Staten Groningen bezorgd om alcoholgebruik jongeren vanaf twaalf jaar

De Statencommissie Welzijn van Provinciale Staten van Groningen maakt zich zorgen over het toenemend alcoholgebruik onder Groningse jongeren. De feiten zijn volgens de commissie alarmerend te noemen: op 12-jarige leeftijd heeft bijna de helft van de scholieren al eens alcohol gedronken, op 15-jarige leeftijd drinkt de helft wekelijks alcohol. Jongeren onder de 16 jaar geven aan dat zij ondanks een wettelijk verbod makkelijk alcoholhoudende dranken kunnen krijgen. Het 'comazuipen' is inmiddels een bekend begrip en ziekenhuisopnames van jongeren vanwege overmatig alcoholgebruik zijn geen zeldzaamheid meer. Woensdag 16 april a.s. gaan leden van Provinciale Staten in gesprek met verschillende organisaties, gemeenten en jongeren over het thema 'jongeren en alcohol'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze expertmeeting is een initiatief van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid en heeft als doel de verschillende partijen bij elkaar te brengen, te discussiëren, kennis uit te wisselen en te kijken wat een oplossingsrichting is voor het toenemende alcoholgebruik onder jongeren.


Kennisuitwisseling en discussie


Kennisuitwisseling en discussie staan centraal tijdens de expertmeeting. De middag wordt ingeleid door een aantal sprekers. Zij besteden aandacht aan een pilotproject van de gemeenten De Marne, Winsum en Zuidhorn. Dit project heeft als doel heeft het alcoholgebruik onder jongeren te beteugelen.


Naast de aandacht voor deze pilot gaan zij ook in op de situatie elders in de provincie.
Het tweede deel van het programma is een rondetafeldiscussie, waaraan vertegenwoordigers van onder andere de Friese actiegroep Vroeg Op Stap, de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen, het jongerenwerk en jongeren zelf zullen deelnemen. Vragen als "Wat is nu eigenlijk het probleem?", "Wie is verantwoordelijk voor dit probleem?", "Welke aspecten blijven onderbelicht?" en "Waar liggen de oplossingen?" zullen in de discussie aan de orde komen.