nieuws

07 mrt 2012, 21:09

Nieuwbouw tuberculosecentrum Beatrixoord: steeds meer resistente vormen van tuberculose

Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen Max van den Berg geeft 12 maart het startsein voor de nieuwbouw van het UMCG Tuberculosecentrum Beatrixoord in Haren. In Nederland is het aantal TBC-gevallen ongeveer duizend per jaar, wereldwijd is TBC de meest voorkomende infectieziekte. Steeds vaker komen complexe, waaronder resistente, vormen van tuberculose voor.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het nieuwe tuberculosecentrum worden zestien kamers gebouwd met state-of-the-art isolatievoorzieningen waaronder een onderdruksysteem, strikt gescheiden frequente luchtwisseling en een sluissysteem. In de nieuwbouw worden daarnaast vijf kamers ingericht voor gedwongen isolatie met bewakingsmogelijkheid. In Nederland zijn twee centra voor de behandeling van resistente vormen van TBC. Het ministerie van VWS heeft Beatrixoord aangewezen als enig centrum voor gedwongen opname van TBC-patiënten.

Het is daarom nodig in Nederland adequate voorzieningen te hebben voor gespecialiseerde opvang en behandeling van TBC-patiënten en onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Het nieuw te bouwen tuberculosecentrum is hierin een belangrijke stap voorwaarts.

Bij de behandeling van (multi)resistente TBC is strikte isolatie van de patiënt van wezenlijk belang om besmetting van andere patiënten en zorgverleners te voorkomen. De nieuwbouw biedt de patiënten, die langdurig opgenomen zijn en uitgebreide medicamenteuze therapie ondergaan, meer comfort en een humanere leefomgeving dan in de bestaande bouw. Dit heeft een positief effect op de behandelmogelijkheden en het uiteindelijke behandelresultaat.