nieuws

07 nov 2002, 00:12

Stadszwervers in Groningen zonder straathulp

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Groningen maakt zich grote zorgen over dreigende bezuinigingen op hulp aan verslaafden en zwervers inde Groningse straten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de begrotingsbehandeling van volgende week krijgt de raad de keuze voorgelegd of zij wil bezuinigen op de ambulante verslavingszorg. Volgens D66 is het zeer onverstandig om de hulp aan deze zeer kwetsbare groep op straat, te staken.
Nu de dienst OCSW grote tekorten heeft, wil het college 64.000 euro op het Straatteam bezuinigen. Zij stelt dat dit mogelijk is door het project samen te voegen met de hulpverlening aan een harde kern van problematische mensen. Echter, op dit project wordt vervolgens ook weer 71.000 euro bezuinigd. Daarnaast wordt de provinciale ambulante verslavingszorg getroffen door het voornemen van het college om de uitkeringen aan het project niet mee te laten groeien met de salarissen die zij uit moeten betalen. Dat kost hen komend jaar al zo’n 100.000 euro. Onbegrijpelijk, vindt D66.