nieuws

31 mrt 2014, 11:11

Stadsschapen keren terug in Stad

Stadsschapen keren terug in Stad

De stadsschapen keren morgen, dinsdag, terug in Groningen waar ze de komende zomer de functie vervullen van een soort ecologische grasmachines.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al acht jaar zet de gemeente Groningen schapen in bij het korthouden van bermen en andere groengebieden. Vanaf dinsdag 1 april zijn de ruim 300 Schoonebeekers en Veluwse heideschapen weer in de stad aan het werk. Ze zijn een maand eerder dan vorig jaar vanwege het mooie voorjaar en beginnen hun graasronde langs het Reitdiep, in het noorden van de stad.

 


Op dinsdag 1 april overhandigt wethouder Jan Seton om 15.00 uur, samen met  kinderen van dagverblijf Habibi, de herdersstaf aan de schaapsherder. Dit gebeurt bij de fietsbrug bij de Voermanshaven aan het Jaagpad. Hiermee wordt het achtste graasseizoen van de stadskudde gestart. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 

 

Voor het achtste achtereenvolgende jaar zet de gemeente Groningen schapen in bij het korthouden van de bermen en taluds in de stad. Net als altijd begeleidt herder Bouke Arends de dieren op hun ronden door de stad. De kudde maakt in ieder geval tot eind september deel uit van het stadsgezicht.

 


Deze manier van ecologisch bermbeheer is in 2007 voor het eerst in Groningen toegepast. Het beheer van bermen en taluds door schapen heeft als voordeel dat de structuur van de bodem verbetert. Zo kunnen nieuwe zaden kiemen en gaat de beplanting meer variatie vertonen. De schapen dragen zaden mee in hun vacht en verspreiden zo allerlei plantensoorten. Net als voorgaande jaren houdt herder Bouke Arends belangstellenden via Twitter (twitter.com/StadskuddeGrunn) op de hoogte van het wel en wee van de kudde.