nieuws

26 aug 2011, 19:07

Stadspartij vraagt geld voor informatievoorziening alternatief Regiotram

Nu de stad en de regio aan de vooravond staan van het maken van ingrijpende keuzes, is de Stadspartij van mening dat Plan B als serieus alternatief voor de regiotram breed onder de Groninger bevolking bekend moet worden gemaakt. De Stadspartij denkt aan een door het Burgerinitiatief Groningen huis-aan-huis te verspreiden krant, zoals het Projectbureau RegioTram met informatie over de door het college gewenste tram al diverse keren heeft gedaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Burgerinitiatief Groningen ( www.burgerinitiatiefgroningen.nl ) heeft een alternatief plan B ontwikkeld in plaats van de regiotram. De Stadspartij kiest voor het spoorwegnetwerk in Noord-Nederland en voor de huidige concessiehouders. Daarom kiest de Stadspartij voor plan B. Plan B is beter voor de kwaliteit van het openbaar vervoer in en rond de stad en is goedkoper.

De uitvoering van een technisch en organisatorisch risicovolle regiotram in de stad Groningen en Noord Nederland is uiterst onzeker. De uiteindelijke kosten voor een regiotram worden geschat op circa 750 miljoen euro. De kosten voor Plan B liggen aanzienlijk lager, tussen 187 en 297 miljoen euro. De exploitatiecijfers en de reistijden van Plan B zijn veel gunstiger dan die van een regiotram. Tevens is er een perfecte spoorontsluiting van het Suikerunie-terrein mogelijk.