nieuws

30 jul 2010, 10:10

Stadspartij morgen de baas in Groningen

De Stadspartij krijgt het voor het zeggen in Groningen. Maar erg lang gaat dit feest niet duren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Morgen, zaterdag, 31 juli, zal Stadspartij-raadslid Jacob Bolhuis één middag en één avond lang locoburgemeester van Groningen zijn. De Gemeentewet schrijft voor dat wanneer niet alleen de Burgemeester, maar ook alle Wethouders afwezig zijn, een raadslid de stad moet besturen. Als locoburgemeester krijgt Jacob Bolhuis die tot de langstzittende raadsleden behoort, verantwoordelijkheid voor rampen, openbare orde, branden en het gedwongen opnemen van overspannen Stadjers.

Het zal die zaterdagmiddag en –avond hopelijk allemaal meevallen maar Jacob Bolhuis neemt de opgave serieus, zo laat de Stadspartij weten. Volgens fractievoorzitter Robert Prummel kan hij in moeilijke gevallen terugvallen op de ervaren politie- en brandweercommandanten en ambtenaren die hem zullen bijstaan.

Politieke beslissingen mag de locoburgemeester niet nemen. Hij “past op de winkel”. Dus bij het Groninger Forum hoeven ze niets te vrezen.

Zaterdagavond zal een van de leden van het College van B en W de ambtsketen weer overnemen.