nieuws

21 mrt 2010, 22:10

Stadspartij Groningen hekelt ‘laffe islamofoben’ en springt in de bres voor Groningse moslims

Fractievoorzitter Robert Prummel trekt in zijn weblog in de DSG fel van leer tegen de onverlaten die in Groningen vorige week een moskee met bloed hebben besmeurd. ‘Uiteraard distantiëren alle weldenkende Groningers en alle 39 raadsleden zich van deze laffe provocatie.’’ Robert Prummel:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een bezoekje aan de Moskee

''Gisteren bleek dat ook onze stad zich niet aan de haatzaaiers heeft kunnen onttrekken. Varkensbloed op de muren van de moskee in Selwerd en een zwijnskop bij de voordeur... Waren de schuldigen de halvegaren die ik in Gronings café laatst, met geheven arm, "Heil Wilders" hoorde roepen?


Het is hoe dan ook een misselijke streek. De daders zullen hebben geweten dat de mohammedanen en ook de Joden, een irrationele maar onoverwinnelijke afkeer van varkens en wilde zwijnen hebben. Dat maakt het de haatzaiers gemakkelijk om met geringe middelen maximaal te beledigen.


Uiteraard distantieeren alle weldenkende Groningers en alle 39 raadsleden zich van deze laffe provocatie. Ik ben vanmiddag een bloemetje naar Selwerd gaan brengen.Dat is een kleine pleister op de wonde maar ik wil ermee aangeven dat mijn symphatie bij de vreedzame en goed in onze samenleving integrerende moslims en moslima's in onze stad ligt en beslist niet bij de kortzichtige en laffe islamofoben.


De gebedsdienst die ik bijwoonde was erg indrukwekkend, mannen van alle leeftijden en uit diverse landen in een vergeestelijkte sfeer verzameld in wat eerder en krot dan een moskee genoemd mag worden. Maar dat deed er niet toe voor de gelovigen, hun overgave was in dat bouwvallige boerderijtje even volledig als in de prachtigste moskee van Istambul of Isfahan.
We werden vriendelijk ontvangen en men was blij met de steunbetuigingen die men van het gemeentebestuur had ontvangen.

Loco-Burgemeester Frank de Vries was, zo begreep ik, vanochtend geweest. Een gesprek over de Koran en de Hadith, dat zijn de letterlijke overleveringen van dingen die de Profeet Mohammed zou hebben gezegd of gedaan, leerde me dat lang niet iedereen in de moskee klassiek Arabisch sprak of verstond. De Salaat is in het Arabisch, andere gebeden worden in de eigen taal van de gelovigen uitgesproken. Nu is mijn kennis van het Arabisch ook maar gering maar ik heb onlangs wat boeken over de islam gekocht om het fenomeen, en de aanhangers, beter te kunnen begrijpen.


Wat ik leerde, niet alleen uit boeken maar vooral uit ontmoetingen, is dat het overgrote deel van onze mohammedaanse buren vriendelijke mensen zijn die hun best doen om in onze samenleving te integreren. Dat is niet gemakkelijk voor ze maar het lukt met name de jonge moslima's steeds beter. De jongens lijken het moeilijker te hebben... De moskeeën doen hun best om de gezinnen te steunen in een moeilijke tijd, daarbij verdienen ze onze steun en ons respect.’’


Rober Prummel
Fractievoorzitter Stadspartij Groningen


www.dsg.nl