nieuws

23 okt 2002, 00:12

Stadspartij: Behoud, verfraai en vergroot Cultuurcentum de Oosterpoort!

Voor veel minder geld dan wat de huidige plannen voor een cultuurpaleis op de Grote Markt gaan kosten, kan het Cultuurcentrum de Oosterpoort fraai worden opgeknapt en uitgebreid met een derde zaal en een grotere parkeergarage. Dat zegt de Stadspartij Groningen in een persverklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zo zal het complex -na de Doelen te Rotterdam- kunnen uitgroeien tot het tweede cultuurcentrum van Nederland! De STADSPARTIJ wil, dat deze plannen verder uitgewerkt worden en een belangrijk onderdeel gaan vormen van de discussie over de plannen voor de Grote Markt.
In 1998 zijn uitbreidingsplannen voor de Oosterpoort gemaakt door architectenbureau Duintjer in Amsterdam. De STADSPARTIJ heeft hiermee contact opgenomen. Aan de uitbreidingsplannen heeft de originele ontwerper van Cultuurcentrum de Oosterpoort Jan Kramer nog meegewerkt. Bij de bouw daarvan is namelijk al rekening gehouden met eventuele uitbreidingsplannen. De ruimte voor uitbreiding met een derde zaal en vergroting van de parkeergarage is dus al beschikbaar. Deze derde zaal zou als “lage-vloerzaal” kunnen worden gebouwd, waaraan in Groningen behoefte bestaat.
De kosten voor een derde zaal bij de Oosterpoort en het goed en aantrekkelijk renoveren van de gebouwen bedroegen in 1998 ca. 35 miljoen gulden (zonder extra garage). De Oosterpoort zou daarmee toen al het tweede muziekzalencentrum van Nederland hebben kunnen worden. De bestaande gebouwen zijn oerdegelijk. Er is alleen achterstallig onderhoud en de entree is gedateerd. Met het bouwen van een derde zaal zou het Cultuurcentrum ook nog eens veel beter te exploiteren zijn. Nu wordt de grote zaal door het NNO voor repetities gebruikt, terwijl er tegelijkertijd grote vraag naar deze ruimte is vanuit de commercie en bedrijven. Er is er nog veel ruimte beschikbaar voor het uitbouwen van de parkeergarage. Er kunnen meer dan 500 autoplaatsen extra gerealiseerd worden (hangt af van de te realiseren diepte).
Geschatte kosten voor een extra zaal, uitbreiding parkeergarage en renoveren van het gehele complex bedragen ca. 25 miljoen euro, aldus mevrouw Fleur Woudstra, fractievoorzitter.