nieuws

04 dec 2001, 00:12

Stadskanaal verzet zich tegen opslag kernafval

Het college van B en W van Stadskanaal is niet bereid om ondergrondse opslag van kernafval binnen de gemeentegrenzen toe te staan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat staat in een persverklaring waarin B en W laten weten met verbazing kennis genomen van een bericht in de media van zaterdag. Daarrin wordt de suggestie gewekt dat de gemeente ernstig rekening houdt met de mogelijkheid van een opslag van de nucleair afval op haar grondgebied. ‘Niets is minder waar’, aldus B en W in de verklaring.
Half november van dit jaar heeft het college kennis genomen van de afwijzende reactie van de provin-cie Groningen richting de ministerraad, met betrekking tot het rapport 'Terugneembare berging, een begaanbare weg'. In een rondschrijven aan de gemeenten laat de provincie weten dat zij in een ant-woordbrief aan de ministerraad nogmaals melding heeft gemaakt van het feit dat zij niet wenst te dis-cussiëren over de opslag van radioactieve stoffen in de diepe ondergrond in onze provincie. Het colle-ge van Stadskanaal heeft van harte ingestemd met deze reactie.