nieuws

24 dec 2001, 00:12

Stadskanaal start talentcentrum voor zwemsport in Groningen

Over drie jaar moet Groningen een van de belangrijkste zwemprovincies van Nederland zijn geworden. Dat is een van de doelstellingen van een provinciaal Gronings talentcentrum voor de zwemsport. De gemeente Stadskanaal is betrokken bij de oprichting daarvan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het zwemtalent in het noorden heeft de laatste jaren te weinig kans gekregen om door te breken. Met de gedachte dat wat elders in het land wel kan, ook in Groningen moet kunnen hebben de Kring Groningen van de KNZB met de verenigingen Eemsrobben, Stadskanaal en TriVia de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een talentcentrum voor de zwemsport. Met de gemeente Stadskanaal, het Olympisch Steunpunt Noord Nederland en het sport en recreatie complex Euroase is de laatste maanden intensief overleg gepleegd. Gezamenlijk vormen zij de Werkgroep Talent Ontwikkeling (WTO) die ressorteert onder de Kring Groningen.
Speerpunten in het plan zijn het opzetten van hoogwaardige trainingsfaciliteiten, het vergroten van de kweekvijver en het bevorderen van de doorstroom naar het nationaal en internationaal niveau. Ook de zwemclubs kunnen profiteren van deze aanpak door de overdracht van kennis naar het zwemtechnisch kader. Binnen drie jaar verwacht men met deze aanpak een stevige selectie te hebben gekweekt voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden. Het uiteindelijke doel is om weer noordelijke zwemmers op de grote internationale wedstrijden te krijgen. De werkgroep zal zich tot de jaarvergadering bezig houden met het verder uitwerken van de plannen en hiervan op de jaarvergadering in april verslag doen.