nieuws

30 nov 2011, 16:04

Stadsbestuur zet dak- en thuislozen aan het werk

Groningse dak- en thuislozen die gebruik maken van gemeentelijke zorgvoorzieningen moeten daar vanaf komend jaar een tegenprestatie voor gaan leveren in de vorm van deelname aan werk- en activeringsprojecten. Dat stelt het college van B&W woensdag in de beleidsnota ‘Onder Dak’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de stad wonen in totaal zo’n 800 dak- en thuislozen. De gemeente draagt zorg voor huisvesting, zorg en inkomen, maar daar moet wel iets tegenover staan, zo oordelen B&W. Het aantal deelnemers aan projecten, onder meer erop gericht om weer een baan te vinden, moet daarom fors omhoog. Het college wil daar ook het bedrijfsleven bij betrekken.

Volgens het gemeentebestuur veroorzaken dak- en thuislozen steeds minder overlast in de stad en regio. Ook is sprake van een duidelijke daling van het aantal zorgmijders. Hun gemiddelde levensverwachting is de afgelopen tien jaar sterk gestegen. Hun aantal is stabiel gebleven, ondanks de slechte economische omstandigheden. Ook het aantal huisuitzettingen is door een nieuwe vorm van begeleiding gedaald.