nieuws

26 jul 2000, 00:12

Stadjers op de bres voor schilderij

Veel Stadjers nemen het op voor het kunstwerk ‘De Groninger Nachtwacht’. Het kunststuk dreigt verloren te gaan als er niet snel een fraaie en passende locatie wordt gevonden om het schilderij op te hangen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het schilderij is een ode aan veertig jaar Groningse popmuziek en hing voorheen aan de muur in muziekcafé Koekkoek. Door sluiting van het café moet het kunstwerk ergens anders gehuisvest worden. Tot nu toe is daar nog geen plaats voor gevonden. Door een actie moet het schilderij nu gered worden van de ondergang. Verscheidene Stadjers hebben hun steun al betuigd. Ook burgemeester Wallage staat achter de actie.
Het actiecomité hoopt in augustus de nieuwe locatie bekend te kunnen maken.